Skip links

Storstøp på RV 110 Ørebekk – Seut bru.

Share

Park & Anlegg AS gjennomfører idag storstøp i forbindelse med ny Seut bru. Dette andre etappe av totalt tre storstøper. Storstøpen er på hele 1120 m3 betong i en enkel støp. Det vil vil gå ca 180 betong biler fra Moss, Råde og Fredrikstad fra Norbetong sine verk. Det vil ankomme en ny betongbil ca hvert 6minutt.

Støpen startet 06.00 og er forventet ferdig ca kl 23.00.
Park & Anlegg AS stiller med over 50 dyktige og engasjerte betong arbeidere for gjennomføring av denne storstøpen.

Arbeidene går som avtalt. Den siste etappen av totalt tre del støper er planlagt gjennomført uke 28 å vil ca være på ca 1500 m3.

Dronebilde av Seut bro.
Dronebilde av Seut bro.
Trafikkdirigentene stopper trafikken for at betongbilene som ankommer ca hvert 6 minutt skal kunne rygge seg inn fra rundkjøringen på Ørebekk siden.
Kulvert og det meste av veg er ferdige å venter på og bli tatt i bruk.
Støpearbeidene i full gang.
Ressurs/HR/IT-sjef Sigbjørn Rød er grillmester og passer på at alle arbeiderne får i seg nok mat og drikke.