Skip links

Park & Anlegg AS støtter prosjektet «Læreplass til alle – Østfold Fylkeskommune»

Share

Vi deltok, med Ronja, Sigbjørn og Lars-Erik i spissen, på et viktig arrangement om Læreplassgaranti i Sarpsborg 27.2.2019.
Lærlingplasser er viktig for god rekruttering av kompetanse til anleggsbransjen. Park & Anlegg AS er regionens største lærlingebedrift innen anleggsfag.

HVA ER LÆREPLASSGARANTI?

Læreplassgaranti er en forpliktende samarbeidsavtale som Park & Anlegg AS deltar i for Østfold fylkeskommune v/ Kalnes, bransjen og opplæringskontor.
Anleggsgartnerbransjen i Østfold har inngått et samarbeid med Kalnes videregående skole som skal stimulere til økt rekruttering i anleggsgartnerfaget.
Dette betyr at de som velger å ta utdanning i denne retningen, garanteres læreplass hvis de oppfyller visse krav ifbm skolegangen.
Sammen skal vi vise ungdommer og deres foreldre at anleggsgartnerfaget er et spennende og kreativt fag, med sikker jobb og spennende muligheter for videreutdanning.

Samarbeidet inneholder:

  • Besøk på ungdomskoler
  • Arrangere anleggsgartnerdag for ungdomskoler og vg1
  • Læreplassgaranti til elever som velger VG2 anleggsgartner ved Kalnes videregående skole.

 

Park & Anlegg trenger dyktige lærlinger!

Søk fagutdanning, og bli en attraktiv arbeidstager som Park & Anlegg AS ønsker hjertelig velkommen til anleggsbransjen.

 

God deltagelse på arrangementet i Sarpsborg
God deltagelse på arrangementet i Sarpsborg
Årets lærling
Vinner av «Årets lærling 2018» i Park & Anlegg AS: Bernhard Krathe Steve. Bilde av Bernhard er tatt på Follobaneprosjektene våre.
Ronja og Sigbjørn ble intervjuet av NRK i forbindelse med læreplassgaranti, som Park & Anlegg AS er en del av.
Ronja og Sigbjørn ble intervjuet av NRK i forbindelse med læreplassgaranti, som Park & Anlegg AS er en del av.