Skip links

Park & Anlegg AS bygger ny trafostasjon på Ørje for Hafslund

Share

Park & Anlegg er godt igang med bygging av nytt GIS-anlegg for Hafslund Nett AS og vi er ca halveis i jobben.

Første del av arbeidene har vært å grave ut byggegrop for nytt trafobygg, deretter har vi forskalet og støpt kabelkjeller med gulv samt et betongdekke. Disse arebeidene er ferdig etter fremdriftsplan. Det var svært viktig og være ferdig med kabelkjeller og gulv før evt en vårflom, da gulvet i kjelleren på bygget ligger ca 25cm under vannivået. Haldenkanalen går kun 13m utenfor byggegropen.

Videre skal det bygges 8m høye vegger oppe på betongdekket som igjen skal forblendes med teglsten. Senere skal det etableres skråtak med takstein da bygget skal følge samme stil som resten av Ørje Brug.

I tillegg til dette skal det bygges to nye celler for jordspoler i tilknytning til trafoanlegget.

Park & Anleggs PL Morten Seim er godt fornøyd med samarbeidet med byggherre, og fremdriften. Kontrakten er på ca 8 MNOK og bygget skal stå ferdig til bruk 30. August 2019.

 

Historie


Ørje Brug
er et tidligere tresliperi i Ørje i Marker kommune i Østfold fylke. Ørje Brug ligger ved Ørje sluser og huser i dag Haldenvassdragets Kanalmuseum.

Tresliperiet ble bygget som en følge av kanaliseringen som skjedde i Haldenvassdraget da Haldenkanalen ble bygd. Kanalen ble brukt til å frakte tømmer til tresliperiet og ferdige tremasseballer videre nedover vassdraget hvor de ble lastet over på jernbane i Tistedalen. På vinterstid ble tremassen fraktet med hest til Mysen, og på jernbane videre derfra. Tresliperiet var i drift fra 1886 til 1942. Den opprinnelige trebygningen brant ned nyttårsaften 1896, og en ny i tegl ble reist i 1897. Den brukes i dag av kanalmuseet. Det var i tillegg bolighus både for ledelsen og arbeiderne på området. Disse er også restaurert og brukes av kanalmuseet i dag.

wikipedia

Kranarbeider: Det brukes flittig kran til løfting av utstyr og materiell.
Mektig foss ved Ørje Brug.
Trafokjeller og betongdekket er ferdig.
Oppsett av peri system forskaling for 8m høye vegger oppe på betongdekket.