Skip links

Park & Anlegg AS Bygger plasstøpte betong fundamenter for Exxon-Mobil – Esso!

Share

Park & Anlegg AS har jobben med å bygge to nye plasstøpte betongfundamenter til nye fuel-tanker på Esso-Exxon’s lager på Evjekaia i Fredrikstad.
Tanklageret på evjekaia distribuerer bensiner,diesel og lett fyringsolje til hele Østfold-regionen.

Grunnet høy brann og antennings fare på anlegget har Esso svært strenge HMS-regler for alle som ferdes på anlegget. Alle som er inne på Esso’s tankanlegg må bruke heldekkende vernetøy, briller, hjelm og hansker og ha godkjent sikkerhetskurs.
Før bruk av elektriske og motordreven redskap må det lages Sikker Jobb Analyse (SJA) og om det arbeides svært nærme tankene må det også gjøres gass-målinger.
Mobiltelefon er ikke lovlig inne på anlegget

Park & Anlegg AS er hovedbedrift i prosjektet som pr dags dato er Esso Exxon sin største jobb i Norden.
I skrivende stund så er de plasstøpte tankfundamentene ferdige og vi er godt i gang med betongarbeidene for 3stk sumper som som skal skille ut evt lekasjer fra fuel tankene. Vi er også godt i gang med å grave ut for oppsamlings bassengene rundt fuel tankene og utkjøring av masser, hvorav 60-70% er forurensende masser som må kjøres til godkjent Avfallsanlegg.

Tross endel endringer så har det vært god fremdrift i prosjektet, og prosjektet avsluttes i månedsskifte august-september.
Byggherren og Cowi er svært fornøyd med arbeidet som er lagt ned så langt og det er en god dialog mellom alle partene på plassen.

Støping av tank nr 2.
Støping av tank nr 2.
Glatting av betong.
Glatting av betong.