Skip links

Prosjekt VA Solbråtanvn – Theodor Hansens vei, Oppegård Kommune

Share

Park & Anlegg AS har siden juni jobbet med VA-prosjekt Solbråtanveien- Theodor Hansen vei for kunde Oppegård Kommune.

Vår prosjektleder Petter Skår Johansen forteller om et spennende VA-prosjekt der vi skal legge et nytt VA-løp, i en dyp grøft i terreng der grunnvannet vil trenge inn.

Den nye traseen skal legges ved siden av eksisterende trase. De nye rørene skal ligge ca 3 meter under terrenget og hvile på et støpt betongdekke i bunnen av grøften, og begge sider av grøften skal spuntes.

Første fase har vært å bygge en anleggsvei på myrterreng.

Spunt utføres av UE som har jobbet med å sveise stål før og under ferien.

Noen utfordringer i prosjektet er det, men de løses på en god måte:

  • Det er et stort nytt boligprosjekt på nabotomten, som arbeider pågår med infrastruktur tett på oss.
  • Grunnvannet står ca 1,5 meter under terreng.
  • Arbeidene foregår tett på jernbanelinjen, med de sikkerhetskrav til avstand og utstyr dette krever.

Dybden på grunnstabiliseringsarbeider og spunt har vært forberedt godt i første fase, slik at alle parter har kunnet optimalisere dimensjoner og materialvalg for stålspunten.

Vi har et meget godt samarbeid med byggeleder i Oppegård Kommune, og vi har funnet gode løsninger, stort sett i samsvar med den prosjekterte løsningen.

Prosjektarbeidene vil pågå til ut på høsten 2018.

Kartutsnitt som viser VA traseen.
Kartutsnitt som viser VA traseen.