Skip links

Park & Anlegg AS gjennomfører omfattende prosjektarbeid på Follobanen, status juli 2018.

Share

06.07.18

Vårt eget sprengingsteam i aksjon inntil jernbanelinjen der nye Follobanen krysser ny Østfoldbane-trase.

VI benytter elektroniske tennere i godt sikkerhetssamarbeid med OHL og Bane Nor.

PL Johann Bernhard og AL Terje forteller om full aktivitet under jernbanestengeperioden på 6 uker i sommer. Vi ligger godt an fremdriftsmessig.

Det er aktivitet flere steder samtidig i anleggslinjen vår fra Ski Stasjon i syd, til hovedgropa ved tbm-utløpet, og Ski Nord ved Langhus Hagesenter.

Dette blir den 3. sommeren vi er i sving, etter oppstarten i samarbeid med OHL februar 2016.

Til høsten går vi i gang med nytt delprosjekt Landscape, Ski sentrum i gang for fullt, etter en forsiktig deloppstart her i mai.

Vi takker alle våre dyktige ansatte som står på for fullt i prosjektet!

Prosjektarbeid Park & Anlegg AS, Follobanen 3.7.2018: Våre dyktige medarbeidere i full sving. Det er aktivitet flere steder samtidig i anleggslinjen vår fra Ski Stasjon i syd, til hovedgropa ved TBM-utløpet, og Ski Nord, ved Langhus Hagesenter.Dette blir den 3. sommeren vi er i sving, etter oppstarten i samarbeid med OHL februar 2016.
Prosjektarbeid Park & Anlegg AS, Follobanen 3.7.2018: Våre dyktige medarbeidere i full sving. Det er aktivitet flere steder samtidig i anleggslinjen vår fra Ski Stasjon i syd, til hovedgropa ved TBM-utløpet, og Ski Nord, ved Langhus Hagesenter.Dette blir den 3. sommeren vi er i sving, etter oppstarten i samarbeid med OHL februar 2016.
IMG_8830
IMG_8674
IMG_8638

12.06.18
Prosjektet har pågått lenge og vil pågå 2 år til. Park & Anlegg startet grunnarbeidene med å flytte 1 million m3 løsmasser og fjell som startet opp i februar 2016, og vi beregner prosjektarbeid i lang tid fremover med pågående delkontrakter, og nye delkontraktsmuligheter.

Vi har mottatt nye deloppdrag fra OHL, bla. delprosjektet Landscape som skal foregå i sentrum og på begge sider av Ski Stasjon, med omfattende utemiljø- og granittarbeider, forteller vår PL Johann Bernhard Stenrød.

Park & Anlegg AS ble i desember 2017 tildelt vinnerprisen fra OHL som mest innovative underentreprenørselskap globalt, for entreprenørkjempen OHL, som har rundt 40.000 ansatte i mange verdensdeler. Prisen ble hentet hjem i Madrid, i konkurranse med mange andre selskaper fra hele verden. Vi er stolte og glade over å vinne denne prisen, og takker alle våre dyktige ansatte for at dette er mulig å få til basert på vår samlede kompetanse. Vi har fokus på god planlegging, gjennomføring av planlagt fremdrift, høy kvalitet på utførte arbeider, og beste sikkerhet i Follobaneoppdragene. Park & Anlegg AS har et tett og godt samarbeid mellom alle parter. https://www.sa.no/park-anlegg/naringsliv/nyhet/gjev-pris-til-sarpsborg-bedrift/s/5-46-446032
Park & Anlegg AS ble i desember 2017 tildelt vinnerprisen fra OHL som mest innovative underentreprenørselskap globalt, for entreprenørkjempen OHL, som har rundt 40.000 ansatte i mange verdensdeler. Prisen ble hentet hjem i Madrid, i konkurranse med mange andre selskaper fra hele verden. Vi er stolte og glade over å vinne denne prisen, og takker alle våre dyktige ansatte for at dette er mulig å få til basert på vår samlede kompetanse. Vi har fokus på god planlegging, gjennomføring av planlagt fremdrift, høy kvalitet på utførte arbeider, og beste sikkerhet i Follobaneoppdragene. Park & Anlegg AS har et tett og godt samarbeid mellom alle parter. https://www.sa.no/park-anlegg/naringsliv/nyhet/gjev-pris-til-sarpsborg-bedrift/s/5-46-446032
Tunnelåpningen har kommet til syne.
Tunnelåpningen har kommet til syne.