Skip links

RV 118 / FV 599: Vi bygger ny gang & sykkelvei

Share

RV 118 / FV 599: Vi bygger ny gang & sykkelvei fra Skjeberg til Sandbakken og Rokkevn-Tvetervn.

Park & Anlegg AS er i rute med opparbeidelse av ny gang og sykkelvei for Statens vegvesen, samt VA-arbeid, langs RV 118 fra Skjeberg kirke og nordover mot Sandbakken, og med FV 599 Rokkevn til Tvetervn.

Prosjektarbeidene startet i januar 2018 og er planlagt ferdigstilt sommer 2019. Samarbeidet mellom Byggherre SVV, Sarpsborg kommune og Park & Anlegg AS går meget bra, og fremdriften er i rute.

 

Fra oppstarten i januar 2018; Fjerning av matjord langs Rokkevn.
Våre dyktige karer i full sving med demontering av vanningsanlegg dyrket mark for grunneier langs Rokkevn.

Join the Discussion