Skip links

RV 110, Ørebekk-Simo, pr juni 2018:

Share

 

Prosjektarbeidene pågår for fullt, men K01 Seut Bru har en utfordring med grunnforholdene med å finne fjellstøtt feste på den siste pilaren av totalt 25 stk. Når dette er løst fortsetter arbeidene og fremdriften på Seut bru.

 Øvrige prosjektarbeider pågår for fullt. Ved siden av konstruksjons-, vei- og grunnarbeid, pågår utomhusarbeider og granitt for fullt, og vi er veldig stolte over det som kommer til å bli et veldig flott sluttresultat til glede for hele Østfolds befolkning, ikke minst for myke trafikanter

 

Første betongstøp av totalt tre er her igang.
Over 30 betongarbeidere i sving på første brustøp
Drone foto fra den store støpedagen.
Kilde: Samfunnsutvikling juni 2017http://www.samfunnsutvikling.com/infrastruktur/bygger-norges-bredeste-bru

Join the Discussion