Skip links

Park & Anlegg AS har overlevert etterlengtet ny vei i Askim!

Share

Vår PL Trond V. Hansen forteller om et prosjekt som har pågått i 1,5 år, delvis i den gamle jernbanetraseen Schuckertlinna i Askim. Veien strekker seg fra rundkjøringen på Krosby og inn til Tovengen. Den nye veien blir en stor snarvei til Osloveien og E18 for alle som bor i Tovengen. Den blir også atkomst til nytt boligområde på Romskollen.

Det har vært et spennende og lærerikt prosjekt, der vi har gjennomført arbeidet som planlagt med et godt resultat. Noen utfordringer med kvikleire medførte at vi utførte grunnstabilisering med kalk underveis i prosjektet som ga en liten forsinkelse.

Vi har bygget 850 meter helt ny vei, samt og gang og sykkelvei i ny trase, med utførelse av 2 stk busslommer og 2 stk sykkelparkeringer. Det er  1 ny rundkjøring og tilkobling til eksisterende rundkjøring på Osloveien.

Videre er det trukket rør og kabler og montert 27 stk nye lysmaster med LED armaturer

Asfaltering er utført, det er satt granitt i rundkjøring, øyer og kanter, med taktile støpejernsheller som ledelinjer. Sprøytesåing er også utført.

Det er satt ned  1 stk ny Vannkum samt tilkobling til eksisterende Vannkum, det er 17 stk sandfangkummer og det er 13 stk hjelpesluk

Dimensjoner benyttet til vann o g avløp: 200 mm vannledning, duktilt. Det er benyttet 630 og 500 DV til Overvann, m.a.o store dimensjoner for å håndtere overvann på best mulig måte og kapasitet.

Det er kjørt inn ca.60.000 tonn masser. 8.500 m3 løsmasser er kjørt vekk til tipp.

Grunnstabilisering som skyldes kvikleire måtte utføres, og løses underveis. Her ble det boring av 32.500 m KC peler, og levert  2280 tonn med kalkcement, type KC85/15 til massestabilisering. Da stabiliseres massene og det blir sikkert og forsvarlig å fortsette graving og grunnarbeid på veioppbyggingen.

Resultatet har blitt meget bra og vi er veldig stolte av våre dyktige utførende medarbeidere på prosjektet, med AL Arne Einar Frorud og PL Trond V. Hansen i spissen! Samarbeidet med byggherre har vært meget godt og vi takker for å ha fått utført prosjektarbeidene for byggherre Askim Kommune, med PL Petter Ole Kartnes som byggherreansvarlig.

Ordføreren i Askim kommune var på plass og åpnet vegen på tradisjonelt vis med snorklipping.
Bilde fra åpningsdagen av den ny anlagte rundkjøringen.
Dronebilde fra den store åpningsdagen.
Dronebilde fra den store åpningsdagen.
AL Arne Einar er godt fornøyd med prosjektresultatet, utførelsen og fremdriften, samt det gode samarbeidet med byggherre Askim Kommune.
Bilde er fra en tidligere fase i prosjektet.
AL Arne Einar er godt fornøyd med prosjektresultatet, utførelsen og fremdriften, samt det gode samarbeidet med byggherre Askim Kommune. Bilde er fra en tidligere fase i prosjektet.