Skip links

Bacheloroppgave HIØ: Effektiv flyt / Lean construction på prosjekt RV110 Ørebekk-Simo

Share

Vi er tre studenter fra Høgskolen i Østfold, Avdeling Kråkerøy.
I samarbeid med Bright Performance og Park & Anlegg skal vi utføre et bachelorprosjekt som omhandler sløsing i byggebransjen. Prosjektet går ut på å kartlegge evt. Muda (sløsing) i prosjektet Simo/Ørebekk Rv-110. Metodikken vi skal bruke er Lean Construction.
Filosofien går ut på å oppnå effektiv flyt, dvs. at prosjektet kan gjennomføres som planlagt uten hindringer og stopp.

Bachelor-oppgaven til studentene er levert inn til fristen 6. juni, og nå gjennomføres utstilling og presentasjon under EXPO 10.-12. juni på HIØ (Høgskolen i Østfold, Ingeniør-studiet)

Park & Anlegg AS ønsker studentene lykke til!

(Bilde: Daglig leder i Park & Anlegg AS Jack Valleraune med ing.student Linda Bang fra HIØ)

 

Join the Discussion