Skip links

Ski Jernbanestasjon

Share

Jernbaneverket bygger hensettingsområde på Ski jernbanestasjon med HE Park & Anlegg AS, som et ledd i dobbeltsporutbygging Ski-Oslo. Park & Anlegg AS bygger hensettingsspor, perrong og støttemurelementer, samt omlegging av dagens trase for JBV. Fase 1 er omlegging av dagens spor over til nytt. Det er satt opp et teknisk bygg som inneholder alle tekniske installasjoner til hensettingsområdet. Fase 2 er bygging av hensettingsområde.

Prosjektet innebærer omfattende grunnarbeider og montering av perrongelementer, støttemurer samt føringsveier, kabelkanaler o. l. Spesielle utfordringer: Mange tekniske installasjoner i riktig rekkefølge med tanke på det jernbanetekniske som skal ligge der i fremtiden, samt at Park & Anlegg AS kontinuerlig jobber inntil trafikkert spor og strømførende kjøreledning. Team Bane står for sikkerhetsmannskap i forbindelse med hele jobben som gjøres innenfor Jernbaneverkets område.

Prosjektarbeidet startet opp i mai 2012 og ferdigstilles i okt 2014. Prosjektleder Vegard Johansen, og Anleggsleder Terje H Jakobsen forteller at samarbeidet med JBV har gått veldig bra, og arbeidet har foregått uten alvorlige ulykker og svært få hendelser.

Park & Anlegg AS har hatt fokus på god sikker fremdrift hele veien i samarbeid med JBV.

 

 

Join the Discussion