Skip links

Utomhusarbeider PNØ Kalnes

Share

Arbeidene på nytt sentralsykehus i Østfold på Kalnes, har fin fremdrift etter oppstart i mars. Prosjektet vil pågå til september 2015. Det omfatter alle utomhusarbeider med kabelgrøfter, trekkerør og kummer, parkeringsplasser, asfalt, 30000 kvadratmeter gress, overvann, beplantning, og kantstein. Overlevering av IKT-trase som var første og svært kritiske milepæl ble gjennomført 30. april, 2 dager før fristen. Dette var oppdragsgiver svært fornøyd med.

KALNES MOD

Join the Discussion