Skip links

Sikkerhetsvogn i Park & Anlegg AS

Share

NYHET! Park & Anlegg AS utvikler synlig Sikkerhetsvogn med førstehjelpsutstyr og kontordel for gjennomføring av SJA (sikker jobbanalyse), og skaper sikkerhetskultur, samt reduserer risiko i anleggsbransjen! Park & Anlegg AS har utviklet en Sikkerhetsvogn til bruk på anlegg for å sikre at det viktige arbeid med HMS- og SJA blir ivaretatt. Tiltaket er et direkte svar på utfordringen anleggsbransjen fikk av Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, SVV og MEF, etter sikkerhetskonferansen i okt 2013.

Personal-sjef Sigbjørn Rød og innkjøpssjef Simen Larssen forteller at ideen kom i forbindelse med et åpenbart behov for å synliggjøre SJA, og bokstavelig talt gi dette et ansikt, der man utfordrer både egne ansatte, samt ikke minst UE, ved å stille spørsmålet: ”Er din HMS og SJA i orden?”

Vi tvinger oss selv og UE, til å reflektere over dette , og gjennom kontinuerlig synlig plassering av sikkerhetsvogn i anleggsområde skal man påminnes flere ganger daglig. Da skaper man sikkerhetskultur på hvert enkelt prosjekt som er helt nødvendig å kontinuerlig ha i fokus, der vi og UE håndterer svære tunge maskiner, og jobber under arbeidsforhold som medfører risiko. Synlighet gir repeterende effekt! Dessuten løfter man fokuset videre fra PL/AL-nivå til å gjelde hele egen og andres org for hele prosjektet, slik at resultater av arbeidet blir mindre personavhengig i forhold til kultur.

Sikkerhetsvognen har todelt innhold: En del der det er kontordel og fasiliteter for arbeid med sikker jobbanalyse, med plass til inntil 6-8 personer. Den andre delen består av to skadesenger, hjertestarter, førstehjelpsutstyr, brann og klemskade-utstyr, tepper/varme, bærbare bårer, med mer. Utvendig er Sikkerhetsvognen dekorert med fokus på hva den inneholder på norsk og engelsk, samt nødnr 113. Ambulansetjenesten i Østfold har vært med å kvalitetssikre utstyr og innhold, og det har gjort Sikkerhetsvognen langt mer gjennomtenkt både bruks- og utstyrsmessig.

De siste årene har ulykkestall og dødsulykker økt katastrofalt i anleggsbransjen. Vi er sikre på at dette tiltaket vil være med å redusere ulykkesrisiko, samt skape nødvendig trygghet både blant våre ansatte og UE, om at vi er et selskap som bryr oss om våre medarbeidere. Alle skal vite at vi tar dette sikkerhetsarbeid på største alvor og bruker mye penger og ressurser på å få dette til, sier innkjøpssjef Simen Larssen, som også er veldig glad for å ha fått meget stor respons og interesse fra hele anleggsbransjen, samt fra leverandører og UE. Gjennom det fokuset som SVV har på dette, er det viktig å fremheve PL Arne Stenerød i SVV som drivende dyktig, og utfordrende. Hans mål i RV22-prosjektet har vært avgjørende for at gjennomføringen av Sikkerhetsvogntiltaket ble realisert, noe som har blitt svært godt mottatt av både medarbeidere i Park & Anlegg, samt hos UE og samarbeidspartnere. Sikkerhetsvognen betjenes av HMS-ing, som har ansvaret for å invitere og synliggjøre dette viktige arbeidsområdet, i første omgang på RV22 motorveiprosjekt, og på utomhusarbeidene med det nye Kalnes-sykehuset, samt snart også på prosjekt Ski Jernbanestasjon er planen.

Målet videre for Park & Anlegg er å se på Sikkerhetsvognen som et naturlig tiltak synlig plassert, spesielt på store og mellomstore anlegg, der mange UE er involvert. Dette fordi det er et faktum at 9 av 10 ulykker skjer i UE-leddet, pga sen tilstedeværelse inn i prosjekter for UE, og UE er dermed oftest ikke inne i samhandlingsprosesser som pågår tidlig. For å lykkes videre med dette er det et mål i seg selv å skape oppmerksomhet rundt Sikkerhetsvognen, og hva dette tiltaket egentlig innebærer, slik at flere kan følge etter Park & Anlegg. Park & Anlegg skal være ledende innenfor sikker arbeidsutførelse og HMS, i samsvar med verdiene i selskapet som er:

Trygg – Stolt – Nytenkende.

Alle ansatte og UE for Park & Anlegg skal ikke være i tvil om at dette er en Sikkerhetsvogn for dem, og for å ivareta tryggheten for den enkelte, og i hele prosjektet.

Mer info:
http://www.bygg.no/article/1194888

Join the Discussion