Skip links

Motorvei RV22 Lillestrøm – Fetsund

Share

Park & Anlegg AS er hovedentreprenør for det store motorveiprosjektet som foregår fra mai 2013 – des 2015.
Prosjektet består av 5,5 km ny 4-felts motorvei, 8 gang-og amfibiekulverter, flere gang/sykkelbruer, to limtrebruer, og to nye store bruer i betong, hvorav Borgen bru er mest omfattende. Vår anleggsjobb her foregår i Nord-Europas største fuglereservat, har driftsbegrensninger i rushtiden på morgen og ettermiddag og er et krevende prosjekt som krever stor kompetanse innen planlegging, logistikk og gjennomføring.

Per mai 2014 ligger vi godt an, og hele vår organisasjon får et kompetanseløft gjennom denne erfaringen, som er vårt hittil største prosjekt. Det har en kontraktsverdi på 446 mill kr.

Park & Anlegg har gjennom prosjektet posisjonert seg for å kunne ta større og mer krevende prosjekter i fremtiden innenfor alle våre markedssegmenter som er:

Kommunaltekniske anlegg – Grunnarbeid – Vei – bane – Eiendom – Utemiljø – Bruer og konstruksjoner – Vedlikehold – Ytre Miljø

 

Join the Discussion