Skip links

Grunnarbeider på RV 120 med vei, sykkel & gangvei og plasstøpt kulvertundergang

Share

RV 120 Kirkeveien i Skedsmo, går fremover med fin flyt. Vi er HE for SVV, og bygger 900 meter gang og sykkelvei, inklusive en plasstøpt betongkulvert for myke trafikanter under veien.

Prosjektarbeidet startet opp i mars og vil pågå til september 2014. Støping av bunnplate under gangkulvert skjedde 30. april, og arbeidene går fremover med fin flyt.

Join the Discussion